به سایت مرکز تخصصی درمانی و تصویربرداری خیریه امام رضا (ع) خوش آمدید

مرکز تخصصی درمانی و تصویربرداری

خیریه امام رضا (ع)

تهران، اسلامشهر، انتهای خیابان کاشانی، کوچه ۳۲ 56113264-021

آدرس

تهران، اسلامشهر، انتهای خیابان کاشانی، کوچه ۳۲، درمانگاه و مرکز تصویربرداری خیریه امام رضا (ع)

مشاهده در نقشه و مسیریابی

تلفن

021-56113264
021-56124791
021-56120996

داخلی ها

روابط عمومی: ۱۰۷
فنی تجهیزات: ۱۴۸
آی تی: ۱۰۵
مالی: ۱۰۸
حراست: ۱۱۰
اداری: ۱۱۲
فیزیوتراپی: ۱۱۵
پشتیبانی: ۱۴۱
تخصصی: ۱۲۱ و ۱۴۴
پرستاری: ۱۲۹

دندانپزشکی: ۱۳۳
آزمایشگاه: ۱۳۵ و۱۳۷
رادیولوژی: ۱۴۰ و ۱۶۴
بیمه: ۱۰۶
زیبایی: ۱۵۸
حسابداری: ۱۶۰
آزمایشگاه فنی: ۱۶۹
داروخانه: ۱۸۵
پذیرش ام آر آی: ۱۸۶ و ۱۸۷
اپراتور: ۱۹۷