ساعت حضور پزشکان

تایم شیفت
نام پزشکدرجهخدماتشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دکتر ابولقاسم فرج زادهمتخصصقلب و عروق۱۳ - ۱۱
دکتر اشرف ثامتیمتخصصزنان و زایمان۱۹ - ۱۷۱۹ - ۱۸
دکتر اکرم ولی زادهمتخصصزنان و زایمان۱۴ - ۱۰
دکتر امیرحسین حاجی حسینیمتخصصداخلی و گوارش۱۰ - ۰۸۱۰ - ۰۸
دکتر آزاده نصیری پورفوق تخصصنفرولوژی۱۴ - ۱۲
دکتر پویا پورسیدیمتخصصداخلی و گوارش۱۵ - ۱۰۱۵ - ۱۰
دکتر حجت مادرشاهیمتخصصگوش و حلق و بینی۱۸ - ۱۶
دکتر حسن رنجبرمتخصصاعصاب و روان (روانشناس)۱۴ - ۱۲
دکتر حسین بیک محمدلومتخصصکلیه۱۵ - ۱۳
دکتر حمیدرضا معروفیمتخصصمغز و اعصاب۱۴ - ۱۲۱۱ - ۰۹
دکتر سعید نظریمتخصصپوست و مو۱۸ - ۱۶
دکتر سید شهاب بنی هاشمیانفوق تخصصرومانولوژی۱۲ - ۱۰
دکتر سیدمهدی معززیفلوشیپغدد۱۹ - ۱۷
دکتر سیف الدین زاهدیمتخصصاطفال۱۳ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۳ - ۱۱
دکتر شهریار سن نماریمتخصصکلیه۱۴ - ۱۳
دکتر طهماسبیمتخصصکلیه۱۸ - ۱۷
دکتر عارفی زادهمتخصصقلب و عروق۱۱ - ۰۹
دکتر علی ارضروم چیلرمتخصصارتوپد۱۶ - ۱۴۱۴ - ۱۲۱۶ - ۱۴۱۶ - ۱۴
دکتر علی فریدفرفوق تخصصخون۱۷ - ۱۵
دکتر علی گودرزی کریممتخصصکلیه۱۵ - ۱۳
دکتر فرهاد شریفمتخصصچشم۱۱ - ۰۹
دکتر محسن نیک اندیشفوق تخصصخون۱۶ - ۱۴
دکتر محمدمهدی سلیمانیمتخصصمغز و اعصاب۱۶ - ۱۴
دکتر ناهید بهرامیمتخصصچشم۱۱ - ۰۹
دکتر نوربخشمتخصصگوش و حلق و بینی۱۴ - ۱۳
سحر نورمحمدیکارشناسمامایی۱۸ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۵ - ۱۳
سمیه مرادیکارشناسمامایی۱۱ - ۰۹
فاطمه سلمانیکارشناسبینایی سنجی۱۸ - ۱۶۱۲ - ۱۰۱۸ - ۱۶۱۲ - ۱۰۱۸ - ۱۶
دکتر فتانه خیری پورمتخصصاعصاب و روان (روانشناس)۱۹ - ۱۷۱۱ - ۰۹
دکتر مجید انتظاریمتخصصاعصاب و روان (روانشناس)۱۴ - ۱۳
پزشک شیفتمتخصصرادیولوژی و سونوگرافی۱۸ - ۱۳۱۰ - ۰۸۱۸ - ۱۳

خدمات زیر

همه روزه، حتی تعطیلات

MRI و CT.Scan، رادیولوژی، سونوگرافی، دندانپزشکی، زیبایی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، سنجش تراکم استخوان، کارشناس تغذیه، شنوایی سنجی، نمونه برداری و بیوپسی تحت گاید سونو، نوار عصب و عضله، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، تست ورزش، اکو قلب، نوار قلب، نوار قلب جنین، اسپیرومتری، ماموگرافی، عکس دندان (OPG)، نوار مغز، هلترینگ ریتم و فشار، دستگاه فتوتراپی، بخیه، ختنه، جراحی کوچک، شستشو گوش، اورژانس