مرکز تصویربرداری

رادیولوژی - MRI

بخش های مختلف مرکز تصویربرداری شامل:

رادیولوژی دیجیتال، گرافی های تخصصی و ساده مانند:

 • اندام های فوقانی و تحتانی
 • پاتورکس دندان
 • سن استخوان
 • برو استخدام شامل عکس از ریه، لگن و ستون فقرات
 • هیتروساتپگوگرافی (گرافی رنگی رحم) توسط پزشک خانم مجرب

سونوگرافی، سونوگرافی های تخصصی و روتین شامل:

 • سونو معمولی بارداری و شکم و لگن
 • سونو تخصصی NT ، بیوفیزیکال و دامپر رنگی اندام ها و تیروئید
 • بیوپسی های تیروئید و تخلیه مایع آیست

تراکم استخوان، سنجش تراکم استخوان (Norland) برای تشخیص پوکی استخوان

ماموگرافی، ماموگرافی دیجیتال برای تشخیص زود هنگام کنسربولت و فیبروکتیک

سی تی اسکن، تخصصی و روتین شامل:

 • مغز و سینوس های صورت و بینی (برای جراحی رینوپلاتی)
 • اندام های فوقانی شامل شانه تا انگشتان دست
 • اندام های تحتانی شامل لگن تا کف پا
 • اسکن های با تزریق ریه و شکم و لگن برای چکاپ بیماران مبتلا به کنسر و قبل از جراحی و شیمی درمانی
 • اسکن Chest Lowdose برای تشخیص COVID-19

MRI، دستگاه ۱.۵ تسلا شامل:

 • انواع MRI کامل ستون فقرات و اندام های فوقانی و تحتانی
 • انواع MRI مغز با تزیرق و بدون تزیرق و MRA / MRV (بررسی عروق مغزی)

نوبت دهی آنلاین

تاریخ درخواست نوبت

محل آزمایشگاه

سالن ۳ ، طبقه ۱

سرپرست دپارتمان

دکتر احمد سعادتی