فیزیوتراپی

مدالیته ها

استیمولاتور: کاهش درد و التهاب، افزایش قدرت عضلانی، کاهش تورم

IR (نورمادون قرمز): افزایش گردش خون، کاهش اسپاسم و درد

Hot Pack (حوله گرم): افزایش گردش خون، کاهش اسپاسم و درد

Ice Pack (حوله سرد): کاهش التهاب و تورم

APS درمانی: کاهش التهاب و درد

US (امواج التراسوند): افزایش گردش خون، افزایش ترمیم، کاهش اسپاسم عضلانی و…

لیزر: افزایش خون رسانی، ترمیم

Traction (کشش گردن و کمر): کاهش فشار از روی دیسک، کاهش اسپاسم عضلانی و آرتروز مفصلی

مگنت: افزایش خون رسانی، ترمیم و کاهش درد

شاک ویو: از بین بردن خار پاشنه، اسپاسم عضلانی و T.P (تدگیلر پوینت)، کاهش التهاب برای Teniselbow و تلینتارفیشاتینت

مکانوتراپی:

1- دوچرخه ثابت

2- صندلی کوادریپس

3- شولدر ویل (Shoulder Wheel) تقویت عضلانی و افزایش دامنه حرکتی

4- دمبل

5- پولی

6- کش ورزشی