تصویربرداری

رادیولوژی - MRI

بخش های مختلف مرکز تصویربرداری شامل:

رادیولوژی دیجیتال، گرافی های تخصصی و ساده مانند:

1- اندام های فوقانی و تحتانی

2- پاتورکس دندان

3- سن استخوان

4- برو استخدام شامل عکس از ریه، لگن و ستون فقرات

5- هیتروساتپگوگرافی (گرافی رنگی رحم) توسط پزشک خانم مجرب

 

سونوگرافی، سونوگرافی های تخصصی و روتین شامل:

1- سونو معمولی بارداری و شکم و لگن

2- سونو تخصصی NT ، بیوفیزیکال و دامپر رنگی اندام ها و تیروئید

3- بیوپسی های تیروئید و تخلیه مایع آیست

 

تراکم استخوان، سنجش تراکم استخوان (Norland) برای تشخیص پوکی استخوان

 

ماموگرافی، ماموگرافی دیجیتال برای تشخیص زود هنگام کنسربولت و فیبروکتیک

 

سی تی اسکن، تخصصی و روتین شامل:

1- مغز و سینوس های صورت و بینی (برای جراحی رینوپلاتی)

2- اندام های فوقانی شامل شانه تا انگشتان دست

3- اندام های تحتانی شامل لگن تا کف پا

4- اسکن های با تزریق ریه و شکم و لگن برای چکاپ بیماران مبتلا به کنسر و قبل از جراحی و شیمی درمانی

5- اسکن Chest Lowdose برای تشخیص COVID-19

 

MRI، دستگاه ۱.۵ تسلا شامل:

1- انواع MRI کامل ستون فقرات و اندام های فوقانی و تحتانی

2- انواع MRI مغز با تزیرق و بدون تزیرق و MRA / MRV (بررسی عروق مغزی)