خدمات پزشک

عمومی

انجام کلیه خدمات پزشکی عمومی شامل:

  • معاینه و چکاپ دوره ای
  • بررسی آزمایش، رادیولوژی و…
  • درمان های بالینی
  • و…

نوبت دهی آنلاین

تاریخ درخواست نوبت

محل آزمایشگاه

سالن ۲ ، طبقه ۲

سرپرست دپارتمان

دکتر سعید دادگر