فرم استخدام

ارسال رزومه

برای ما رزومه ارسال کنید

استخدام

ما همواره برای توسعه و بهبود ارائه خدمات به بیمارن محترم و تکمیل کادر درمان در بخش های گوناگون آمادگی پذیرش نیروهای زبده و کارآمد هستیم.

 

شما می توانید از طریق فرم روبرو برای ما رزومه ارسال کنید.