لطفا با ما در تماس باشید

همواره توسعه و بهبود ارائه خدمات به بیماران محترم، مد نظر ما می باشد. بنابر این، لطفا ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود مطلع کنید تا بتوانیم به شکل شایسته ای به شما خدمت کنیم.

آدرس

تهران، اسلامشهر، انتهای خیابان کاشانی، کوچه ۳۲، درمانگاه و مرکز تصویربرداری خیریه امام رضا (ع)

تلفن

64 32 11 56
91 47 12 56
996 120 56

داخلی ها

روابط عمومی: ۱۰۷
فنی تجهیزات: ۱۴۸
آی تی: ۱۰۵
مالی: ۱۰۸
حراست: ۱۱۰
اداری: ۱۱۲
فیزیوتراپی: ۱۱۵
پشتیبانی: ۱۴۱
تخصصی: ۱۲۱ و ۱۴۴
پرستاری: ۱۲۹

دندانپزشکی: ۱۳۳
آزمایشگاه: ۱۳۵ و ۱۳۷
رادیولوژی: ۱۴۰ و ۱۶۴
بیمه: ۱۰۶
زیبایی: ۱۵۸
حسابداری: ۱۶۰
آزمایشگاه فنی: ۱۶۹
داروخانه: ۱۸۵
پذیرش ام آر آی: ۱۸۶ و ۱۸۷
اپراتور: ۱۹۷

شبکه های اجتماعی ما